Vad är den bästa riktningen för placering av solpaneler?

author
2 minutes, 48 seconds Read

Konceptet att installera solpaneler på ditt hem verkar grundläggande i teorin – du anlitar ett solcellsföretag i Bay Area för att placera dem på ditt tak och du är redo att gå. Men när det konceptet utvidgas till verkliga tillämpningar finns det fler tekniska faktorer som spelar in vid installationen, t.ex. takvinkel, riktning osv. Detta leder ofta till frågan om i vilken riktning dina solpaneler ska stå? Varje installation är unik och din solcellsinstallatör kommer att kunna fastställa den bästa vinkeln och riktningen utifrån ditt hus, men den allmänna tumregeln är att rikta dem söderut. Det är också typiskt att panelerna har en vinkel mellan 10 och 30 grader, men det beror på hur norr eller söder du befinner dig i USA.

True South Placement

Då USA ligger på norra halvklotet är den bästa riktningen för dina solpaneler true south eftersom de får mest solljus under hela dagen. Detta innebär också att dina solpaneler kommer att utnyttja den mesta kraften från solen och det omvandlas till monumentala besparingar på din energiräkning! Husen kan dock vända sig bokstavligen åt vilket håll som helst och takets vinkel kan ibland göra det svårare att placera solpanelerna i den bästa riktningen. Ändå betyder vinkeln eller riktningen på taket på ditt hus inte att du inte kan dra nytta av solpanelerna och du kan lita på att solcellsinstallatören hittar den optimala positionen.

För att bestämma placeringen av dina paneler kan du vara benägen att ta en kompass och bege dig ut genom ytterdörren för att se vart kompassen pekar. Att använda en magnetisk kompass ger dig dock inte den sanna sydliga riktningen. Även om den kan ge dig en uppfattning om var söder ligger kommer en kompass att peka mot sydpolen på grund av det geomagnetiska fältet – den pekar i rätt riktning men är inte exakt. Detta innebär att kompassriktningen kan variera beroende på din specifika plats! Så tänk på det om du försöker föreställa dig var dina solpaneler ska installeras.

Öst-västliga tak

Om ditt tak vetter mot öst och väst i stället för mot norr och söder behöver du inte oroa dig eftersom de fortfarande kan utnyttja energin från solen. Även om en takuppsättning som är öst-västlig inte tar in lika mycket solljus som den senare, kommer din solcellsinstallatör att kunna avgöra vilken riktning som är mest fördelaktig. Dessutom väljer vissa husägare att installera solpanelerna på gården om de har tillräckligt med utrymme för att rymma ett system. Att montera dem på marken gör det lättare för husägare att rengöra dem vid behov, men å andra sidan kan objekt som kastar skugga, som träd eller grannhus, påverka potentialen för solvinster. Eller om du har ett stort skjul eller garage på din fastighet kan du kanske få solpaneler installerade på taket av dessa strukturer.

I vilket fall som helst kommer en solcellsinstallatör att kunna avgöra den bästa platsen för panelens placering och vinkel. När du väl har installerat ditt system kan du skörda frukterna av solenergin!

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.