Det atenska systemet

author
7 minutes, 23 seconds Read

Klassiskt Aten (508-322 f.Kr.)
Gamla utbildningen
Gamla utbildningen i det klassiska Aten bestod av två stora delar – intellektuell och fysisk, eller vad atenarna kallade ”gumnastike” och ”mousike”. Gumanstike var en fysisk utbildning som speglade militärens ideal – styrka, uthållighet och förberedelser för krig. Att ha en fysiskt vältränad kropp var oerhört viktigt för atenarna. Pojkar började med idrottsundervisning antingen under eller strax efter att de börjat sin grundskoleutbildning. Till en början skulle de lära sig av en privatlärare, en så kallad paidotribe. Så småningom började pojkarna träna på gymnasiet. Fysisk träning ansågs nödvändig för att förbättra ens utseende, förbereda sig för krig och ha god hälsa på äldre dagar. Å andra sidan var mousike en kombination av modern musik, dans, lyrik och poesi. Mousike gav eleverna exempel på skönhet och adel samt en uppskattning av harmoni och rytm. Eleverna skrev med hjälp av en stylus, med vilken de etsade på en vaxbelagd tavla. När barnen var redo att börja läsa hela verk fick de ofta poesi som de skulle memorera och recitera. Mytopoetiska legender som Hesiod och Homeros var också högt ansedda av atenarna, och deras verk införlivades ofta i lektionsplanerna. Den gamla utbildningen saknade en tung struktur och omfattade endast skolundervisning upp till grundskolenivå. När ett barn nådde tonåren upphörde den formella utbildningen. Därför var en stor del av denna utbildning informell och byggde på enkla mänskliga erfarenheter.

Högre utbildning
Det var inte förrän omkring 420 f.Kr. som den högre utbildningen blev framträdande i Aten. Introduktionen av filosofer som Sokrates (ca 470-399 f.v.t.) samt den sofistiska rörelsen, som ledde till ett inflöde av utländska lärare, skapade ett skifte från den gamla utbildningen till en ny högre utbildning i det klassiska Aten. Denna högre utbildning utökade den formella utbildningen i det klassiska Aten, och det atenska samhället började värdera intellektuell kapacitet högre än fysisk. Denna förändring orsakade kontroverser mellan individer med traditionell och modern syn på utbildning. De som hade en traditionell synvinkel trodde att uppfostran av ”intellektuella” skulle förstöra den atenska kulturen och lämna Aten i underläge i krig. Å andra sidan ansåg de som stödde förändringen att fysisk styrka visserligen var viktig, men att dess värde i förhållande till den atenska makten skulle minska med tiden. Dessa personer ansåg att utbildning borde vara ett verktyg för att utveckla hela människan, inklusive hennes intellektuella sinne. Den högre utbildningen vann företräde och ett införande av sekundära och postsekundära utbildningsnivåer gav större struktur och djup åt den redan existerande gamla utbildningen (den elementära gumnastike- och mousike-utbildningen). Mer fokuserade studieområden var bland annat matematik, astronomi, harmonik och dialekt – allt med betoning på utvecklingen av en elevs filosofiska insikt. Det var nödvändigt att individer hade förmågan att ta kunskap inom ett område och tillämpa den mot en förståelse baserad på logik och förnuft.

Välstånd spelade en integrerad roll i den klassiska atenska högre utbildningen. Faktum är att mängden högre utbildning som en individ fick ofta berodde på familjens förmåga och vilja att betala för en sådan utbildning. De formella programmen inom den högre utbildningen undervisades ofta av sofister som tog betalt för sin undervisning. Sofisterna presenterade sina utbildningsprogram med hjälp av annonser för att försöka nå ut till så många kunder som möjligt. Under de flesta omständigheter kunde därför endast de som hade råd med priset delta. Därför var individer inom bondeklassen (som saknade kapital) ekonomiskt begränsade i den utbildning de kunde få. Kvinnor och slavar var också utestängda från att få en sådan utbildning. Samhällets förväntningar isolerade kvinnorna till hemmet, samtidigt som samhällets tro på deras intellektuella förmåga resulterade i att kvinnor hade liten eller ingen tillgång till en formell utbildning. Slavar hindrades också från att få tillgång till utbildning på grund av sin status som slavar. Faktum är att de enligt lag var förbjudna att få utbildning i Aten. Efter att ha blivit en del av Romarriket användes utbildade greker ofta som slavar av välbärgade romare. Dessa slavar var det primära sättet för välbärgade romare att utbildas, och denna utbildning ledde till en fortsättning av den grekiska kulturen i det antika Rom.

Klassiska atenska pedagoger
Isokrates (436 – 338 f.v.t.)
Isokrates var en inflytelserik klassisk atensk talare. Uppväxten i Aten utsatte Isokrates för pedagoger som Sokrates och Gorgias i unga år och hjälpte honom att utveckla en exceptionell retorik. När han blev äldre och hans förståelse för utbildning utvecklades, bortsåg Isokrates från betydelsen av konst och vetenskap och trodde att retorik var nyckeln till dygd. Utbildningens syfte var att producera medborgerlig effektivitet och politiskt ledarskap och därför blev förmågan att tala väl och övertyga hörnstenen i hans utbildningsteori. På den tiden fanns det dock ingen fastställd läroplan för högre utbildning, utan det fanns bara en existens av sofister som ständigt var på resande fot. Som ett svar på detta grundade Isokrates sin retorikskola omkring 393 f.Kr. Skolan stod i kontrast till Platons akademi (ca 387 f.v.t.) som till stor del var baserad på vetenskap, filosofi och dialektik.

Plato (428 – 348 f.v.t.)
Plato var en filosof i det klassiska Aten som studerade under Sokrates och till slut blev en av hans mest berömda elever. Efter Sokrates avrättning lämnade Platon Aten i ilska, förkastade politiken som karriär och reste till Italien och Sicilien. Han återvände tio år senare och grundade sin skola, akademin (ca 387 f.Kr.) – uppkallad efter den grekiska hjälten Akademos. Platon uppfattade utbildning som en metod för att producera medborgare som kunde fungera som medlemmar i det civila samhället i Aten. På ett sätt trodde Platon att atenarna kunde skaffa sig utbildning genom erfarenheterna av att vara en medlem av samhället, men han förstod också betydelsen av medveten utbildning, eller högre utbildning, för utvecklingen av medborgerlig dygd. Detta är hans resonemang bakom grundandet av akademin – som ofta anses vara det första universitetet. Det är vid denna skola som Platon diskuterade en stor del av sitt utbildningsprogram, som han beskrev i sitt mest kända verk – Republiken. I sin skrift beskriver Platon den rigorösa process som man måste gå igenom för att uppnå sann dygd och förstå verkligheten för vad den faktiskt är. Den utbildning som krävdes för en sådan prestation omfattade enligt Platon en grundläggande utbildning i musik, poesi och fysisk träning, två till tre års obligatorisk militär träning, tio års matematisk vetenskap, fem års dialektisk träning och femton års praktisk politisk träning. De få individer som var utrustade för att nå en sådan nivå skulle bli filosoferkungar, ledare för Platons idealstad.

Aristoteles (384 – 322 f.Kr.)
Aristoteles var en klassisk grekisk filosof. Aristoteles föddes i Stagira, Chalkidice och anslöt sig till Platons akademi i Aten i slutet av tonåren och stannade där i nio fjorton år, men drog sig tillbaka efter Platons död. Hans utträde ur akademin innebar också att han lämnade Aten. Aristoteles lämnade för att ansluta sig till Hermeias, en tidigare elev vid akademin, som hade blivit härskare över Atarneus och Assos på den nordvästra kusten av Anatolien (nuvarande Turkiet). Han stannade kvar i Anatolien tills han 342 f.v.t. fick en inbjudan från kung Filip av Makedonien att bli uppfostrare för sin trettonårige son Alexander. Aristoteles accepterade inbjudan och flyttade till Pella för att börja sitt arbete med pojken som snart skulle bli känd som Alexander den store. När Aristoteles flyttade tillbaka till Aten 352 f.Kr. hjälpte Alexander till att finansiera Aristoteles skola – Lyceum. En viktig del av Lyceum var forskning. Skolan hade ett systematiskt tillvägagångssätt för att samla in information. Aristoteles ansåg att dialektiska relationer mellan studenter som utförde forskning kunde hindra strävan efter sanning. Därför var en stor del av skolans fokus på forskning som utfördes empiriskt.

upp

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.